คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่องค์สุดท้าย ความงดงาม อาถรรพ์ กับ สิ่งลี้ลับ

คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ หรือพระยาพิริยวิไชย เจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่องค์สุดท้าย ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยในขณะนั้นเมืองแพร่ถือเป็นหัวเมืองประเทศราชของสยาม ดังนั้น นอกจากเมืองแพร่จะมีเจ้าเมืองปกครองตัวเองแล้ว ก็จะมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่

Read more
error: Content is protected !!