“เข็นรถพระที่นั่ง” ประเพณีภักดีโรงเรียนมหาดเล็ก

นับแต่ประเทศสยามเปิดความสัมพันธ์ทางการค้ากับชาติตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว จากนั้นชาวต่างชาติก็เริ่มทยอยเข้ามาตั้งรกรากทำการค้าในกรุงสยาม พร้อมกันนั้นก็มีการนำรถม้าซึ่งเป็นพาหนะสำคัญของชาวตะวันตกเข้ามาใช้ในกรุงสยาม ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการตัดถนนและสร้างสะพานในกรุงเทพฯ เพิ่มมากขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สั่งซื้อรถม้าจากยุโรปมาใช้ในราชการในพระราชสำนัก จากนั้นมารถม้าก็ได้เป็นพระราชพาหนะสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในพระนครและหัวเมืองบางเมือง

Read more

เปิดบันทึกเรือดำน้ำอเมริกา USS Sealion ผู้ลั่นตอปิโดจมเรือหลวงสมุยที่ไม่มีกำลังคุ้มกัน

เหตุการณ์สูญเสีย ร.ล.สมุย นั้น เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.๒๔๘๘ ระหว่างนั้น เป็นช่วงเวลาของสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๘๔

Read more

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่องค์สุดท้าย ความงดงาม อาถรรพ์ กับ สิ่งลี้ลับ

คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ หรือพระยาพิริยวิไชย เจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่องค์สุดท้าย ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยในขณะนั้นเมืองแพร่ถือเป็นหัวเมืองประเทศราชของสยาม ดังนั้น นอกจากเมืองแพร่จะมีเจ้าเมืองปกครองตัวเองแล้ว ก็จะมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่

Read more

๒๖ เมษายน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา ณ เมืองแครง

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือที่ชาวบ้านทั่วไปในครั้งนั้นเรียกว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ (พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๘ ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลกทรงมีพระเชษฐภคิณีคือ พระสุพรรณกัลยา

Read more

25 เมษายน น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำ พระราชสมภพเมื่อ พ.ศ.2098 ที่เมืองพิษณุโลกทรงมีพระเชษฐภคิณีคือพระสุพรรณกัลยาทรงมีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ(องค์ขาว) และทรงเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ซึ่งพระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ (พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ )

Read more

5 ข้อคิดดีๆที่ได้ให้ไว้ก่อนจากไปของปู่เย็นผู้เป็นตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำเมืองเพชร

สวัสดีครับวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม ขอนำทุกท่านมาศึกษาเรื่องเล่าตำนานปู่เย็นเฒ่าทระนง  เรามาติดตามกันได้เลย หากพูดถึง ชายชราคนหนึ่งชื่อ”ปู่เย็น” คนส่วนใหญ่คงรู้จักกันดี เพราะ “รายการคนค้นฅน” ได้นำเรื่องราวของ

Read more

๗ เมษายน ๒๓๑๐ กับเหตุการณ์วันเสียกรุงศรีอยธุยาครั้งที่สอง

สวัสดีครับวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม ขอหยิบยกเรื่องเล่าตำนานการเสียแผ่นดินกรุงศรีมาให้ศึกษากัน เรามาติดตามกันได้เลย ในเหตุการณ์วันเสียกรุง ในปี พ.ศ. ๒๓๐๙ ปีจอ อัฐศก

Read more

น้อมรำลึก ๖ เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สวัสดีครับวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม ขอนำทุกท่านมาศึกษาเรื่องเล่าตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เรามาติดตามกันได้เลย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่า สิน เป็นคนไทยเชื้อสายจีน

Read more

ย้อนรำลึก 12 มีนาคม ครบรอบ 10 ปี การจากไป ‘จ่าเพียร’ วีรบุรษแห่งเทือกเขาบูโด

สวัสดีครับวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม ขอนำทุกท่านมาศึกษาเรื่องเล่าตำนานพลตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา วีรบุรษแห่งเทือกเขาบูโด เรามาติดตามกันได้เลย พลตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา

Read more

ให้โอกาสกลับตัว แต่ไม่กลัวอาญาแผ่นดิน พระเจ้าตากสั่งประห ารทันที

สวัสดีครับวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม ขอนำทุกท่านมาศึกษาเรื่องเล่าตำนานพระเจ้าตากสินมหาราช เรามาติดตามกันได้เลย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี เสด็จพระราชสมภพ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน

Read more
error: Content is protected !!