เผยเหตุผลสุดประทับใจ ชายนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเข้าเฝ้าในหลวง ปลื้มปิติเหมือนเทวดามาโปรด

สวัสดีครับ วันนี้เรื่องเล่าชาวสยาม ขอนำเรื่องเรื่องเล่าสุดประทับใจของชายนุ่งผ้าขาวม้าที่ได้เข้าเฝ้าในหลวง พร้อมด้วยเหตุผลที่น่าประทับใจ ติดตามอ่านกันได้เลย

คุณลุงตี นะเรศรัมย์วัย 67 ปี ชาวบ้านโคกขมิ้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ บุคคลในภาพที่นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเข้าเฝ้าในหลวง ขณะทรงเสด็จเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรและพระราชทานแนวทางพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ แก้ปัญหาน้ำท่วมฝนแล้ง ทำให้ชาวบ้านเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้จนถึงปัจจุบัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เผยสุดปิติไม่คิดฝันจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเหมือนเทวดามาโปรด

 

ลุงตี นะเรศรัมย์ ซึ่งเป็นบุคคลในภาพที่เคยเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ทรงเสด็จพระราชกรณียกิจเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรในพื้นที่ อ.กระสัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522

ขณะนั้นตนเองนุ่งผ้าขาวม้าเพียงผืนเดียวเพราะกำลังหว่านแหหาปลาอยู่ในอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นก็สร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างมาก เพราะไม่คิดไม่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตสามัญชนคนธรรมดา จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แบบใกล้ชิดขนาดนี้

ทั้งนี้พระองค์ยังได้ตรัสถามทุกข์สุข และเรื่องอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ด้วยความสนพระทัย ซึ่งตนก็ได้เล่าถึงปัญหาของสภาพแหล่งน้ำดังกล่าวให้พระองค์ฟัง หลังจากพระองค์ทรงเสด็จกลับ ไม่กี่ปีต่อมาก็ได้มีทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดำเนินการพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ดังกล่าว สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงน้ำหลาก

ลุงตี กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ถือเป็นบุญของชีวิตเหมือนสวรรค์มาโปรดที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์แบบใกล้ชิดขนาดนี้ และดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ หลังจากทราบข่าวการสวรรคตก็เสียใจเป็นอย่างมากจนพูดอะไรไม่ออก ในฐานะพสกนิกรใต้ร่มพระโพธิสมภารก็จะขอทำความดี และอยู่แบบพอเพียงตามคำสอนของพระองค์ และตอบแทนคุณแผ่นดินจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ทำให้ปัจจุบันชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ก็มีน้ำกินน้ำใช้และทำการเกษตรได้ โดยไม่ประสบปัญหาฝนแล้งหรือน้ำท่วม ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของราษฎร อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็นล้นพ้น

 

Facebook Comments
error: Content is protected !!