ลูกศิษย์ตะลึงยกมือท่วมหัว เมื่อได้เห็นการแปรสภาพพระเกษาธาตุ

ลูกศิษย์ตะลึงยกมือท่วมหัว เมื่อได้เห็นการแปรสภาพพระเกษาธาตุ

เรื่องราวอันมงคลนี้เกิดขึ้นที่ สำนักสงฆ์ปู่ฤาษีสืบสายธรรม อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อลูกศิษย์หลวงพ่อสมนึก ถาวโร เจ้าอาวาสวัด ได้ขอเกษาหลวงพ่อไว้บูชา หลวงพ่อได้นำโถ่เกษาที่ท่านได้เก็บไว้มาให้ หลังลูกศิษย์เปิดดูถึงกลับตกใจ เพราะเกศาในโถ่จับตัวกันเป็นก้อนกลมๆหลายลูก คล้ายพระเกศาธาตุ ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในอดีต ดั่งเช่น พระเกศาธาตุ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ฯลฯ.

ที่พบเห็นกันเสมอว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าพระหรือฆราวาส ของที่เกี่ยวเนื่องกับสังขารท่านเช่น ผม เล็บ หรือกระดูกจะสามารถแปรเป็นพระธาตุได้ ในหลายกรณีพบว่าในส่วนของเกศานั้นมักแปรสภาพได้ตั้งแต่สมัยที่บุคคลท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่

การแปรสภาพของเส้นผมตลอดจนส่วนอื่นๆนั้นเป็นระดับของบุคคลที่บรรลุธรรมชั้นพระอนาคามีและพระอรหันต์ ทั้งนี้ต้องเป็นพระอริยะเจ้าที่ชำนาญในฌานหรือเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและบางท่านอาจตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ให้ธาตุของตนเป็นพระธาตุเพื่อเป็นที่สักการะของมนุษย์และเทวดาเป็นไปเพื่อให้เกิดกุศลทำให้ผู้กราบไหว้ได้บุญเป็นทุนไปสู่สุคติภพ

การแปรสภาพของเส้นเกศามีหลายลักษณะดังนี้
1 แปรโดยเข้ามารวมกันจนเป็นก้อนกลม
2 แปรโดยเส้นเกศาขย่งตัวมาเกาะกันแล้วเกิดเป็นเม็ดพระธาตุขึ้นมา
3 เกิดพระธาตุเสด็จลงมาในเส้นเกศาที่เก็บไว้
เครดิตข้อมูล (บทความพิเศษ โดย “ทิพยจักร”)

ทางด้านหลวงพ่อสมนึก ถาวโร ได้กล่าว ท่านยังไม่ทราบที่เกศาจับตัวเป็นก้อนกลมนี้ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ไม่อยากให้พุทธศาสนิกชนมองว่าเป็นสิ่งปฏิหารเหนือโลกหรืออะไร ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐสุด พึงปฏิบัติให้ได้ อย่างน้อยต้องรักษาจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ รักษาศิล 5 ให้เป็นนิจ

สำหรับท่านที่ต้องการทราบข่าวสาร งานบุญ สำนักสงฆ์ปู่ฤาษีสืบสายธรรม ตอนนี้มีลูกศิษย์หลวงพ่อสมนึก ถาวโร ได้สร้างกลุ่มเฟสบุ๊คไว้สําหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญภายในสำนักสงฆ์ สามารถเข้ามารับข่าวสารได้ที่ กลุ่มหลวงพ่อสมนึก ถาวโร สำนักสงฆ์ปู่ฤาษีสืบสายธรรม จ.ระยอง

Facebook Comments
error: Content is protected !!