สวรรค์มีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เผยเหล่าเทวดาทั้ง 6 ชั้นมีจริง


สวรรค์มีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ เผยเหล่าเทวดาทั้ง 6 ชั้นมีจริง

หากกล่าวถึง สวรรค์ เชื่อหรือไม่ว่าสวรรค์นั้นมีอยู่จริง วันนี้เราจะมาเผยวัน เวลาและอายุของเหล่าเทวดาในสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น มีจริง มาดูแต่ละชั้นกันว่ามีตำแหน่งที่ตั้งดังนี้

1.สวรรค์ชั้น จาตุมมหาราชิกา  มีอายุ 500 ปี เป็นสวรรค์ชั้น1ตั้งอยู่เชิงเขาสิเนรุ

2.สวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ มีอายุสวรรค์ 1,000 ปี ตาวติงสเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้น 2 ตั้งอยู่หน้าตัดของเขาสิเนรุ

3.สวรรค์ชั้น ยามา มีอายุสวรรค์  2,000 ปี ยามาเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้น 3 ตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นไปในอากาศ

4.สวรรค์ชั้น ดุสิต มีอายุสวรรค์  4,000 ปี ดุสิตาเทวภูมิ  เป็นสวรรค์ชั้น 4  ตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นยามาขึ้นไปในอากาศ

5.สวรรค์ชั้น  นิมมานรดี  มีอายุสวรรค์ 8,000 ปี นิมมานรตีเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้น 5  ตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไปในอากาศ

6.สวรรค์ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี  มีอายุสวรรค์ 16,000 ปี ตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีขึ้นไปในอากาศ

ใน 1 วันสวรรค์แต่ละชั้น มีระยะเวลาเทียบเทียบกับระยะเวลาในโลกมนุษย์ไม่เท่ากัน คือ

 • 1 วันของสวรรค์ ชั้น จาตุมมหาราชิกา เท่ากับ 50 ปีโลกมนุษย์
 • 1 วันของสวรรค์ ชั้น ดาวดึงส์ เท่ากับ 100 ปีโลกมนุษย์
 • 1 วันของสวรรค์ ชั้น ยามา เท่ากับ 200 ปีโลกมนุษย์
 • 1 วันของสวรรค์ชั้น ดุสิต เท่ากับ 400 ปีโลกมนุษย์
 • 1 วันของสวรรค์ชั้น นิมมานรดี เท่ากับ 800 ปีโลกมนุษย์
 • 1 วันของสวรรค์ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี เท่ากับ 1,600 ปีโลกมนุษย์

และอายุของเทวดาในชั้นสวรรค์ต่างๆ เทียบกับเวลาในมนุษย์ดังนี้

 • ชั้น จาตุมมหาราชิกา เท่ากับ 9 ล้านปีมนุษย์ (500ปีX12เดือนX30วันX50ปีมนุษย์)
 • ชั้น ดาวดึงส์ เท่ากับ 36 ล้านปีมนุษย์ (1,000ปีX12เดือนX30วันX100ปีมนุษย์)
 • ชั้น ยามา เท่ากับ 144 ล้านปีมนุษย์ (2,000ปีX12เดือนX30วันX200ปีมนุษย์)
 • ชั้น ดุสิต เท่ากับ 576 ล้านปีมนุษย์ (4,000ปีX12เดือนX30วันX400ปีมนุษย์)
 • ชั้น นิมมานรดี เท่ากับ 2,304 ล้านปีมนุษย์ (8,000ปีX12เดือนX30วันX800ปีมนุษย์)
 • ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี เท่ากับ 9,216 ล้านปีมนุษย์ (16,000ปีX12เดือนX30วันX1,600ปีมนุษย์)

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2sqN4v1

เป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวที่เพจเรื่องเล่าชาวสยามได้นำมาเล่าต่อของตำนาน บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อศึกษาเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติบุคคลคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณ ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!