ปาฏิหาริย์แรงจิตอธิฐาน พระพุทโธน้อย ของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม


ปาฏิหาริย์แรงจิตอธิฐานพระพุทโธน้อยของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเเติม

หากกล่าวถึง คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ท่านเป็นผู้ปฎิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ที่มีจิตอันบริสุทธิ์เปี่ยมด้วยเมตตาจิต ถึงขั้น จตุตถฌาน หรือ ฌาน 4  ซึ่งในบรรดาเหล่าแม่ชีที่ปฎิบัติธรรมเป็นที่ยอมรับกั ซึ่งนอกจากความสำเร็จใน ฌาน 4  แล้วท่านยังได้เพียรพยายามฝึกจิต และสมาธิอย่างแรงกล้าทั้งได้ประกอบบุญอันเป็นอานิสงส์แห่งชีวิตอันสูงสุด จนท่านสำเร็จในอภิญญา 6 ดังนี้

1.อิทธิวิธี  คือการแสดงฤทธิ์ได้ นั่นคือ อธิฐาน โดยท่านได้อธิฐานให้ต้นมะม่วงต้นเล็กๆให้ออกดอกได้ภายในคืนเดียว เดินกลางฝนไม่เปียก เรียกฝนได้ ขอให้หยุดได้ ซึ่งปรากฏว่าท่านได้กระทำมาแล้วทั้งสิ้น

2.ทิพโสต หรือ หูทิพย์ นั่นเอง คุณแม่บุญเรือนสามารถเล่าเรื่องราวของคนที่อยู่ไกลๆที่พูดกัน ให้คนใกล้ชิดท่านได้อย่างถูกต้อง

3.เจโตปริยญาณ  คือ การกำหนดจิตให้แก่ผู้อื่น กล่าวคือคุณแม่บุญเรือนสนทนากับใคร ไม่ว่าใครจะคิดหรือจะพูดอะไรกับท่าน สามารถรับรู้ได้ด้วย ญาณวิเศษของท่านเอง

4.บุพเพนิวาสานุสสติญาณ  คือ การระลึกชาติได้  คุณแม่บุญเรือนได้เล่าเรื่องราว ชาติภพก่อนให้ลูกๆ และลูกศิษย์ฟังรวมได้ 3 ชาติ ถึงแม้ว่าเรื่องระลึกชาติได้ แต่ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ยาก แต่คุณแม่บุญเรือนท่านเป็นผู้ยึดมั่นในศีล ก็ทำให้เชื่อว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นน่าจะเป็นความจริง

5.ทิพจักษุ หรือ ตาทิพย์  คือการได้มองเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พึงประสงค์ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม แม้กระทั่งต่างบ้านต่างเมือง และท่านได้เคยเล่าให้คณะศิษย์ฟัง

6.อาสวักขยญาณ คือ การทำให้พ้นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  ท่านได้สำเร็จในข้อนี้ และมีผู้ซึ่งได้เดินทางมาหาท่านไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ยากดีมีจนเพียงใด แต่ท่านก็ให้ความเมตตาแก่คนเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกัน

แรงอธิฐานธรรมประจุพระพุทธรูป และพระเครื่องสำคัญ ได้มาจากการที่ท่านได้อภิญญา ทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงของขลังสิ่งของต่างๆที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ชุดสำคัญคือพระพุทโธองค์ใหญ่ซึ่งจัดทำพิธีหล่อสร้างที่วัดสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2496  แล้วสมโภชครั้งใหญ่เมื่อวันที่  4 – 13  มีนาคม  2499  ก่อนอัญเชิญไปวัดสารนารถธรรมาราม ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่  7 มีนาคม  2499  และประดิษฐานอยู่ในโบสวัดสารนารถธรรมาราม จนถึงปัจจุบัน

ส่วนพระพุทโธองค์เล็ก ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นที่วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัดนอก ธนบุรีคุณแม่บุญเรือน ได้ร่วมสร้างและทำพิธีอธิษฐานจัดสร้าง จำนวน  100,000  องค์ จนกลายเป็นพระเครื่องศักดิ์สิทธ์ในด้านเมตตานิยม ป้องกันภัย แคล้วคลาด กำจัดโรคภัย  แม้แต่พระชื่อดัง  บอย  ท่าพระจันทร์  ยังพกติดตัวบูชาตลอด ซึ่งในการสร้างพระเครื่องครั้งนี้ คุณแม่บุญเรือนได้บันทึกด้วยลายมือของท่านเองกล่าวไว้ว่า นมัสการเรียนพระเดชพระคุณทราบ ดิฉันได้อธิษฐานมาเป็นเวลา  4  วัน ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์กลางคืน  ได้อัญเชิญธรรม ที่พระเดชพระคุณอธิษฐานเมื่อครั้งตั้งพระประธาน  และสวมพระรัศมี วันนั้นเทวดาได้ถอนมาให้ แต่ของพระเดชพระคุณได้ลอยอยู่บนนภากาศ  ดิฉันได้อัญเชิญประจุองค์พระพุทโธองค์นี้ให้พระเดชพระคุณแล้ว แต่พระเดชพระคุณปรารถนาให้โบสถ์แล้วเสร็จเร็วๆ แต่พระพุทโธองค์นี้ดิฉันฉันถวายพระเดชพระคุณ เพื่อช่วยในด้านศาสนาให้เจริญด้วย ขอให้พระเดชพระคุณอารธนาไปพร้อมกับทอดผ้าป่าด้วยเพื่อจะได้รับประโยชน์กับวัดสารนารถและพระเดชพระคุณด้วย พุทธบริษัท 4  จะได้เจริญรุ่งเรือง สุกใสตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  กราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่ง บุญเรือน  โตงบุญเติม

และในเวลาต่อมาคุณแม่บุญเรือน ได้มีอาการป่วยเป็นโรคไต หัวใจอ่อน  โลหิตจาง อาการทรงกับทรุดท่านไม่ยอมรับการรักษาจากแพทย์ ถึงแม้บรรดาแพทย์ที่เข้ารับการรักษาจะเป็นเหล่าลูกศิษย์ของท่านก็ตาม ท่านก็ไม่ยอม ท่านนอนป่วยลุกไม่ได้เป็นเวลา 9 เดือนก่อนจะละวางสังขาร ในเวลา  11.20  วันที่ 7 กันยายน  2507 เมื่อคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม วายชนม์แล้ว บรรดาคณะสามัคคีวิสุทธิรับแจ้งข่าวต่างหลั่งไหลมากราบเคารพศพ จนถึงกระทั่งวันที่ 23-25 กันยายน  2507  อันเป็นวันประชุมเพลิง

มรดกแห่งธรรมและวัตถุมงคลที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณจากแรงอธิฐาน  ฝากไว้เป็นคำสอน

ขอขอบคุณที่มา: https://bit.ly/2DidUaZ

เป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวที่เพจเรื่องเล่าชาวสยามได้นำมาเล่าต่อของตำนาน บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อศึกษาเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติบุคคลคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณ ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!