เผยต้นไม้ล้ำค่าที่ใช้ทำพระที่นั่งประทับของพระมหากษัตริย์


เผยต้นไม้ล้ำค่าที่ใช้ทำพระที่นั่งและตั่งไม้ที่ประทับของพระมหากษัตริย์

หากกล่าวถึง พระที่นั่ง และตั่งไม้ที่พระมหากษัตริย์ใช้ประทับเชื่อว่าหลายคนจะคิดถึงไม่สัก สักทอง ที่ดูมีราคา ดูเป็นเป็นไม้ชั้นสูง แต่จริงๆ แล้วไม่เลย เพราะในพระราชพิธีพรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์องค์ใดที่ได้รับการแต่งตั้งเปลี่ยนสภาพเป็นพระมหากษัตริย์นั้น โดยมีคติว่าต้องได้รับการรดน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามคติพราหมณ์จึงจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบจึงทำให้ พิธีสรงพระมุรธาภิเษก มีความสำคัญอย่างยิ่ง  โดยตั่งไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับเพื่อสรงพระมุรธาภิเษก จนถึงพระมณฑป พระที่นั่งอัฐทิศและ พระที่นั่งภัทรบิฐ ล้วนแต่ทำจากไม้มะเดื่อทั้งนั้น

ผู้เขียนหนังสือ คุณณัฎภัทร  จันทวิช ผู้ซึ่งเป็นคนบรรยายที่ไปที่มาของการสร้างด้วยไม้มะเดื่อ ในความเชื่อของพราหมณ์ กล่าวไว้ว่า ไม้มะเดื่อที่ประทับของเทพเจ้าตรีมูรติ อันเป็นเทพซึ่งรวมเทพเจ้าที่สำคัญทั้งสามองค์ของฮินดู นั่นก็คือ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ เป็นองค์เดียวกัน และการนำไม้มะเดื่อมาสร้างเป็นที่ประทับพระนั่งของพระมหากษัตริย์ จึงสมมุติฐานได้ว่าน่าจะมาจากความเชื่อเรื่องพระองค์ทางเป็นสมมติเทพ

ในตำนานของพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่า ต้นมะเดื่อเป็นต้นไม้ที่พระโกนาคมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอดีตพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ทรงตรัสรู้ใต้ต้นไม้ชนิดนี้ จากที่ได้ชี้แจงในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไม้มะเดื่อ นั้นมีความสำคัญจากคติพราหมณ์และพุทธ และยังเป็นไม้เฉพาะผู้เป็นพระมหากษัตริย์เท่านั้น

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/34opeOu

เป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวที่เพจเรื่องเล่าชาวสยามได้นำมาเล่าต่อของตำนาน บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อศึกษาเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติบุคคลคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณ ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!