ยาสีฟันของพ่อ พระองค์ผู้ทรงเป็นต้นแบบของความประหยัดที่แท้จริง


ยาสีฟันของพ่อ พระองค์ผู้ทรงเป็นต้นแบบของความประหยัดที่แท้จริง

หากกล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือพ่อหลวง ร.9 ผู้ทรงเป็นที่รักสถิตอยู่ในใจปวงจนชาวไทย มีพระราชดำรัสมากมายที่พระองค์คอยเฝ้าสอนลูกๆ เรื่องความพอเพียง ประหยัด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่นอกจากคำสอนแล้ว พระองค์ยังคงเป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วย พระราชดำรัชที่พระองค์สอนเกี่ยวกับความพอเพียง ความประหยัดมาตลอด คือ

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502 “การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย ”

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 “เก็บผักเก็บปลากิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน เหลือจึงนำไปขาย ไม่ฟุ่มเฟือยไปซื้อของแพง ๆ มาใช้”

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 “ให้พอเพียงก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ”

โดยแบบอย่างที่ชัดเจนที่คนไทยได้เห็นคือ ยาสีฟันของพ่อ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำพระองค์ ได้เล่าให้ฟังว่า

“ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจำพระองค์ ได้กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์เรียนทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบางคนมีค่านิยมการใช้ของนอกที่มีราคาแพง ซึ่งมีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่พระองค์ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตจากสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต่อด้าม แม้แต่ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน พระองค์ก็ทรงรีดหลอดยาจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่จริง ๆ”

เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า “พระองค์ท่านก็เช่นกัน และยังทรงรับสั่งต่อไปอีกว่า ก่อนหน้านี้มหาดเล็กนำยาสีพระทนต์หลอดใหม่มาเปลี่ยนให้ แต่พระองค์ท่านก็ได้ขอให้เขานำยาสีพระทนต์หลอดเก่านำมาคืน เพราะยังสามารถใช้ได้ต่อ พระองค์ท่านทรงรีดใช้ยาสีพระทนต์ที่หลงเหลืออยู่ภายในหลอดจนเกลี้ยง โดยใช้ต่อจากวันที่มหาดเล็กนำมาคืนถึง 5 วัน”

ให้หลังได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระองค์ท่านพระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นมาถึงบ้าน ทำให้ทันตแพทย์ประจำพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง และเมื่อได้พิจารณาหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้น พบว่าหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้จึงแบนราบ คล้ายกับแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะที่บริเวณคอของหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึก โดยหลังจากนั้นแพทย์หญิงมีโอกาสเข้าเฝ้าแล้วถามถึงเหตุที่ลักษณะหลอดยาสีพระทนต์เป็นเช่นนั้น พระองค์ท่านว่า “หลอดยาสีพระทนต์นั้นที่เห็นแบนเรียบเกิดจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์รีดและกดจนเกิดรอยบุ๋ม”

เป็นเรื่องราวสุดแสนประทับใจที่พ่อได้แสดงให้เห็นถึงความพอเพียง ประหยัด โดยที่เป็นแบบอย่างลูกๆ ได้นำไปทำตาม เมื่อใครได้บทความนี้หวังว่าจะซาบซึ้งในความอัจฉริยะ ความเป็นแบบอย่าง ความดีของพระองค์ ที่ยังคงสถิตในใจคนไทยไม่เสื่อมคลาย

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2QMvgV7

เป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวที่เพจเรื่องเล่าชาวสยามได้นำมาเล่าสู่กันฟัง หวังว่าคงได้สาระและความบันเทิง ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!