ควรมีไว้บูชา “พระธาตุสามร้อยยอด” อรหันตธาตุสาวกของพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ละสังขารตามถ้ำ


สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าหินพระธาตุสามร้อยยอด มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย

หากกล่าวถึง หินพระธาตุ ศักดิ์สิทธิ์มีแหล่งกำเนิดอยู่ในบริเวณเทือกเขาซับซ้อน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะเป็นเม็ดหินสัณฐานกลมเป็นปริมณฑล มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเท่ากำปั้น ไข่ไก่ จนกระทั่งขนาดเท่า ไข่จิ้งจกและไข่ปลาดุก สีที่พบส่วนมากเป็นสีขาวคล้ายไข่จิ้งจก ส่วนสีอื่นก็มี สีแดงคล้ายดินเผา ออกใสคล้ายสีน้ำผึ้งก็มี หินดังกล่าวจะซ่อนตัวโดยการฝังอยู่ในแท่งหิน แท่งหินเหล่านี้จะทำหน้าที่คล้ายฝักและมีหินพระธาตุเหล่านี้อยู่ภายใน บางคนอาจเรียกหินพระธาตุดังกล่าวอีกชื่อหนึ่งว่า พระธาตุไข่ในหิน

หินพระธาตุ

หินพระธาตุเชื่อกันว่าเป็นซากคงเหลือสังขารของพระอรหันต์ที่นิพพานในถ้ำ พอนานไปกลายเป็นก้อนหินมีเทวดารักษา ก้อนหินนั้นมีลวดลายต่างๆ กัน พระอรหันต์ที่มีอานุภาพมากหินพระธาตุก็มีลวดลายสวยงาม พระอรหันต์ทีมีอานุภาพน้อยหินก็ไม่มีลาย พระอรหันต์แต่ละองค์จะมีฤทธิ์ไม่เหมือนกัน หินพระธาตุก็เช่นกัน

หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด เป็นหินศักดิ์สิทธ์ที่นิยมในหมู่ผู้ชอบสะสมของแปลกและพวกเครื่องรางของขลัง มีผู้รู้ทั้งหลายกล่าวกันว่า พระธาตุส่วนมากที่พบในลักษณะของไข่ในหินนั้น เป็นพระธาตุของพระปัจเจกพระพุทธเจ้า และยังอาจมีพระธาตุของพระสาวกรูปอื่นๆรวมอยู่ด้วย ในแผ่นหินหนึ่งแผ่นจึงอาจเป็นที่รวมของพระธาตุหลายชนิด มีอานุภาพครอบจักรวาล เป็นของมหามงคลสูงสุด ที่ใครได้ไว้นับว่าเป็นโชคลาภมหาศาล

ขุนเขาแหล่งพระธาตุแห่งนี้ มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายจาก ทุกภาคของประเทศ นิยมมาอัญเชิญพระธาตุไปประดิษฐาน ณ บ้านเมืองตน ที่เขาสามร้อยยอดนี้ยังเต็มไปด้วยพระธาตุสาวกหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น พระองคุลีมาล พระอัญญาโกณฑัญญะ พระโมคคัลลา พระสารีบุตร และพระสีวลี ทั้งนี้ยังปรากฏผงพระธาตุสีต่างๆ อีกด้วย หรือมี่เรียกกันว่า ผงพระเจ้า เท่าที่ทราบผงพระธาตุที่พบมีสีขาวบริสุทธิ์คล้ายแป้ง ภายในจะเป็นเกล็ดแก้วสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีสีคล้ายน้ำตาลปี๊บ ผงแต่ละสีจะอยู่แยกกันตามธรรมชาติในถ้ำไม่ปะปนกัน เหมือนมีผู้นำมาแยกเอาไว้ อำนาจของหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดนั้นมีมากมาย เช่น

ปญฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ นกฺขตฺตราชาริว ตารกานํ ค สีลํ สิรี จาปิ สตญฺจ ธมฺโม อนฺวายิกา ปญฺญวโต ภวนฺติ : คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐ เหมือนพระจันทร์ ประเสริฐกว่าดาวทั้งหลาย แม้ศีลสิริและธรรมของสัตบุรุษ ย่อมไปตามผู้มี ปัญญา

หินพระธาตุ
  • ๑.ดีทางร่มเย็นเป็นสุข บังเกิดความเย็นใจแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของหากใครได้สัมผัสหินเสมอๆ จะทำให้สงบในใจแก่ผู้นั้น
  • ๒.ช่วยในการเจริญสมาธิภาวนา เรียกว่าเจริญในธรรม
  • ๓.เป็นเมตตามหานิยม
  • ๔.ดีทางคุ้มครอง เป็นแคล้วคลาด คงกระพัน

ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ : คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา

  • ๕.ดีทางโชคลาภ หินพระธาตุเป็นสื่อนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในหินพระธาตุนั้น มีกายสิทธิ์ภาคผู้เลี้ยงรักษาอยู่ภายในผู้ที่หมั่นนำเอาหินนี้มาสวดมนต์ภาวนามักได้โชคได้ลาภเสมอ
  • ๖.ดีทางสมบูรณ์ด้วยสุขภาพพลานามัย เนื่องจากหินพระธาตุนี้เป็นสิ่งที่สะสมปราณธรรมชาติ
  • ๗.ดีทางเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหินพระธาตุป็นลักษณะแห่งพลังธรรมชาติที่นำพาความรุ่งเรืองความสำเร็จ
  • ๘. เป็นหินแห่งญาณทัศนะ ผู้ที่พกพาหินพระธาตุเป็นประจำ จะบังเกิดญาณหยั่งรู้ที่พิเศษกว่าปุถุชน สามารถรู้เหตุดีร้อยล่วงหน้า
  • ๙.ค้ำคูณดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำ กื้อหนุนดวงชะตา ผ่อนหนักเป็นเบา
หินพระธาตุ

อิทธิคุณของหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดนั้นมีมากมายดังที่กล่าวมาข้างต้น ลวดลายและสีสันที่เกิดจากธรรมชาติมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหินพระธาตุเขาสามร้อยยอด สมบูรณ์ด้วยสุขภาพพลานามัย เนื่องจากหินพระธาตุเป็นสิ่งที่สะสมปราณ ฟ้าดิน พระอาทิตย์ พระจันทร์ ขุนเขา และทะเล มานานนับหมื่นปี จึงทำให้มีพลังแห่งจักรวาลอยู่ในตัวสูง ผู้พกพาหินนี้หรือมีหินพระธาตุอยู่ใกล้ๆตัว ย่อมได้รับกระแสพลังปราณอันลี้ลับ ช่วยให้สุขภาพสมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีอายุขัยที่ยืนยาว

เป็นยังไงกันบ้างกับหลากหลายเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาของตำนานหินพระธาตุสามร้อยยอด บทความนี้นำมาเผยแพร่เพื่อศึกษาเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติบุคคลคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณ ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!