ตำนานหนุมานวัดพระทรง ที่ไร้ซึ่งผู้สืบทอดวิชา

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าหลวงพ่อแล วัดพระทรง มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย หากกล่าวถึง หลวงพ่อแล ทิตฺตพฺโพ  ท่านเป็นพระผู้ปฎิบัติผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนชื่นชอบในไสยเวทวิทยาคม ทั้งวิชา สักยันต์ โหราศาสตร์

Read more

วิชาคัดของถอนกระทำอาถรรพ์ล้างอาคมให้เสื่อม

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าถอนกระทำอาถรรพ์ มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย หากกล่าวถึง ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ที่นิยมเชื่อถือกันมานับตั้งแต่อดีตของชาวสยามมาช้านาน หนึ่งในวิชาทางไสยศาสตร์ยังมีวิชาอีกแขนงวิชาหนึ่งซึ่งเป็นวิชาที่เป็นอริวิชาประเภทต่างๆอยู่นี้นั่นคือวิชาคัดของซึ่งใช้สำหรับถอนของแก้คนที่อยู่ยงคงกะพันทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมคลายไปส่วนของจำพวกมีดอาคมเทพศาสตราวุธจะทำให้อาคมที่คุ้มตัวถูกแหวกออกจนสามารถฟันเข้าได้แต่ของไม่เสื่อม

Read more

อาถรรพ์วิชาลิงลมนักเลงสายอาคม

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าผู้สักยันต์ลิงลม มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย หากกล่าวถึง ยันต์ลิงลม ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเจ้าลิงตัวน้อยตาโตแสนจะขี้อายนั่นหรอก หากแต่หมายถึงวิชาไสยศาสตร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้คาถาหัวใจลิงลมปลุกตัวเองขึ้นมา หรือให้ครูบาอาจารย์ที่ชำนาญในคาถานี้ ทำการสักอักขระหรือรูปลิงลมแล้วปลุกเสกให้ วิชาประเภทนี้ต้องหมั่นปลุกตัวเองอยู่เสมอ

Read more

กราบสาธุดังๆพระราชาคณะวัย 91 ปีที่มั่นคงดำรงกิจวัตรกวาดลานวัดทุกวัน

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย หากกล่าวถึง พระราชปัญญาวิสารัท หรือ หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายธรรมยุต)

Read more

อิทธิฤทธิ์หนุมานคลุกฝุ่น พละกำลังมากมาย ยันศึกไม่มีล้ม

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าฤทธิ์ยันต์หนุมาน มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย หากกล่าวถึง ยันต์หนุมาน มีเรื่องเล่าของคนแต่ก่อนที่ชอบสักรูปหนุมานกันนั้น อาจารย์แปลก สนธิรักษ์ ได้เล่าให้ อาจารย์เปลื้อง ณ

Read more

อยากลุก กูไม่ให้ไป นะจังงัง งง งวย ด้วยฤทธิ์พระแม่ธรณียึดศัตรู

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่ามนต์พระแม่ธรณี มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย หากกล่าวถึง พระแม่ธรณี เป็นเทพองค์หนึ่งที่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและทางไสยศาสตร์ ตามพุทธประวัติมีการกล่าวถึงว่า เมื่อพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ พวกพระยามารได้กรีธาทัพมาผจญพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้อธิษฐานถึงบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญมาจนมาผจญหมู่มารนี้ เมื่อท่านอธิษฐานเสร็จ

Read more

สวดมนต์ดังๆ หล่นมาจากฟากฟ้า พระแก้วเทวดาลงมาโปรด

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าพระแก้วเทวดา มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย หากกล่าวถึง หลวงพ่อภู วัดอินทร์ ท่านเป็นพระปฎิบัติผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีอยู่ครั้งหนึ่งศิษย์ของท่านเคยเล่าให้ฟังว่า เมื่อครั้งท่านชราภาพมากแล้ว ในวันหนึ่งท่านสวดมนต์อยู่ในกุฏิ เวลาประมาณ

Read more

หลวงพ่อภู“ปลุกเสกเหรียญกลางเสียงปี่พาทย์” คนคิดไม่ดีกรรมนั้นเห็นผลทันตา

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าเหรียญแซยิดหลวงพ่อภู มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย หากกล่าวถึง หลวงพ่อภู วัดอินทร์ ในพิธีการปลุกเสกเหรียญรุ่นแซยิดอายุครบ ๑๐๐ ปี (พ.ศ.๒๔๗๓) ท่านได้ให้ศิษย์นำเหรียญที่สร้างขึ้นแล้วใส่ในขันสัมฤทธิ์ขนาดเท่าโอล้างหน้าลูกย่อม

Read more

ผู้สืบสานวิชาตระกรุดมหาโสฬสมงคลวัดสะพานสูง

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่าหลวงพ่อทองสุข อินทสาโร มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย หากกล่าวถึง หลวงพ่อทองสุข อินทสาโร (พระครูนนทกิจโสภณ)ท่านเกิดเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๔๔๖ อุปสมบทปี

Read more

เดินลงไปเจรจาใต้น้ำ 2 ชั่วโมง พร้อมเทียนที่ไม่ยอมดับ สบงไม่เปียก

สวัสดีจ้าวันนี้ เรื่องเล่าชาวสยาม จะพาทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอมานำเสนอเรื่องเล่า มาให้อ่านเพื่อศึกษากัน ติดตามรับชมกันได้เลย หากกล่าวถึง หลวงปู่พิบูลย์ วัดพระแท่น ท่านมีอุปนิสัยชอบทำบุญทำทานแก่คนทุกข์คนจนผู้ตกทุกข์ได้ยากเพราะหลวงปู่เห็นว่า ผลบุญกุศลที่ได้ทำแล้วจะทำให้เกิดบุญกุศลเกิดความสุขในภพนี้ และภพหน้าบุญกุศลเป็นความดีและเป็นเครื่องห้ามกั้นไม่ให้ไปสู่อบาย หลวงปู่เอาใจใส่ทั้งการบำเพ็ญทาน รักษาศีล

Read more